Medisinfrie-tilbud – Traumeterapi IoPT

Medisinfrie tilbud: Traumeterapi/IoPT

Marta Thorsheim arbeider privat ved et eget institutt og er utdannet traumeterapeut IoPT og gestalt- og psykosynteseterapeut. Hun har en master i endringsledelse. Hun har egen IoPT-terapipraksis og utdanner traumeterapeuter i Norge og holder også kurs i mange land.

Skrevet av: Eva Svendsen

-Det handler om å styrke de sunne strukturene i klienten, sier traumeterapeut Marta Thorsheim.
LES MER

Traumer i familietreet

FAMILIEHISTORIE: Krigsopplevelsene til bestemoren hennes har gjort Ida Karine Gullvik til den hun er. Kan traumer arves?

Bestemoren hennes var 21 år da tyskerne i 1944 satte fyr på Finnmark og flyktet sørover. Under okkupasjonen hadde finnmarkingene levd tett på okkupantene så vel som sovjetiske krigsfanger. Store deler av de tyske styrkene i Norge var i Finnmark – og ble innlosjert i husene til de som bodde der. Vennskap ble formet, barn ble født. Men forbrytelser ble også begått. Først av tyskerne, dernest av frigjørerne.  LES MER

Franz Ruppert: “Barndomstraumer”


Franz Ruppert: “Barndomstraumer”
Tidlige traumer fra unnfangelsen, svangerskapet, fødselen og de første årene.

FRANZ RUPPERT er dr psykolog og professor i psykolo- gi på universitet for anvendt vitenskap i Munchen. I tillegg har han egen praksis som Psykotraumeterapeut og holder seminar i mange land, i og utenfor Europa. Dette er den fjerde boken hans som er oversatt til norsk. Hans prosjekt med å utvikle en flergenerasjonell psykotraumatologi startet i 2002, og har resultert i syv bøker på tysk. Hans egenutviklede terapeutiske metode «Intensjonskonstellasjoner» er i mellomtiden utviklet til en selvstendig traumeterapeutisk metode.
I denne boken setter han lyset på de tidligste livserfaringene, og det faktum at når vi fødes har vi allerede levd ca 9 måneder.
At ufødte er sansende, følende og gjenkjennende vesener er ikke like allmenn kjent. Ellers ville vi forholdt oss annerledes til det gryende livet som vokser frem. Det ufødte og små barn opplever preger dem videre i livet. Gode og kjærlige erfaringer legger grunnlaget for en stabil personlighet. Men erfaringer som er stressende eller traumatiserende kan føre til livslang negativ preging.
Rupperts hovedkonsept «Trauma of Love» inkluderer den tidlige tiden i vårt liv, og han fremhever at psykoterapien må omfavne både eget levd liv fra unnfangelsen og de erfaringer våre foreldre og besteforeldre hadde, også i sin tidlige fase av livet.
Hans medforfattere deler raust av egne terapeutiske erfaringer; hvor de også viser hvordan implisitte minner fra førspråklig tid, eller arvede følelser kan komme opp i lyset og integreres i det terapeutiske arbeidet med metoden «Intensjonskonstellasjoner».
Medforfatterne i denne boken er:
Marta Thorsheim, Alice Schultze-Kraft, Annemarie Denk, Gabriele Hoppe, Doris Brombach, Birgit Assel, Manuela Specht, Dagmar Strauss, Cordula Schulte, Petra Lardschneider, Christina Freund, Andrea Stoffers og Vivian Brougthon .
ISBN 978-82-997656-4-0

Kroniske smerter – og overgrep i barndommen

Seksjonsoverlege Rae Bell ved Smerteklinikken, Haukeland sykehus intervjuet av Gudrun Vinsrygg. 

Mange sliter med kroniske smerter som helsevesenet ikke finner årsaken til. Ofte har pasientene gjennomgått en rekke medisinske utredninger og forsøkt mange ulike behandlinger som ikke har hjulpet. Nå viser flere studier at overgrep og traumer i barndommen kan medvirke til kroniske smerter senere i livet. LES MER