Om oss

Norsk Traumeterapeutforening (NTF) er en landsomfattende fagorganisasjon for traumeterapeuter som tilfredsstiller NTFs krav til medlemskap.

Studenter under DGfS godkjent utdanning i resonansprosesser IoPT kan søke om studentmedlemskap.

Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

NTFs formål er:

  • ivareta medlemmenes interesser.
  • utvide kjennskap til Identitetsorientert Psykotraume-teori og -terapi IoPT.
  • medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
  • utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Styret:
Styreleder: Mette Kristine Mehus,
Styremedlem: Mette Hegge og Anna Haugsrud
Varamedlem:  Roar Rønsen

Medlemsregister og fakturering: Kjell Sandvik
Ansvarlige for vårt fagblad:  Styret v/Mette Kristine Mehus

Bankkonto: 8101. 23. 71349
Organisasjonsnummer: 991 501 827
Telefon: (0047) 95 12 94 20
Post@traumeterapeutforeningen.no

Norsk Traumeterapeutforening
Postaddresse:
Hetlevegen 9
5420 Rubbestadneset

Vedtekter
Etiske retningslinjer

 

Logo