Fagbladet Resonans

Det er mulig å bestille fagtidsskriftet vårt, Resonans.
(Tidligere år «Konstellatøren»)
Bestill ved å fylle ut skjema nederst på siden.

Nr.01.2018 kr.60 (inkl.porto)

Nr.01.2017 kr.60 (inkl.porto)

Nr.01.2016 kr.60 (inkl.porto)

Nr.1 2015 kr.60 (inkl.porto)