Norsk Traumeterapeutforening (NTF)

Norsk Traumeterapeutforening (NTF) er en landsomfattende fagorganisasjon for traumeterapeuter som tilfredsstiller NTFs krav til medlemskap.

Studenter under DGfS godkjent utdanning i resonansprosesser IoPT kan søke om studentmedlemskap.

Organisasjonen skal være politisk og religiøst uavhengig.

NTFs formål

  • vareta medlemmenes interesser.
  • utvide kjennskap til Identitetsorientert Psykotraume-teori og -terapi IoPT.
  • medvirke til at foreningens medlemmer utøver sin virksomhet på forsvarlig måte.
  • utvikle kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

Kontaktinformasjon

Bankkonto: 8101. 23. 71349
Organisasjonsnummer: 991 501 827
Telefon: (0047) 976 87 768
post@traumeterapeutforeningen.no

Logo

Styret

Styreleder: Mette Kristine Mehus
Sekretær: Monica Hømanberg
Kasserer: Ewelyn Hysing-Olsen
Varamedlem: Katrine Legg Hauger

Ansvarlige for vårt fagblad:  Styret v/Mette Kristine Mehus

Postadresse

Norsk Traumeterapeutforening
c/o Monica Hømanberg
Hedalsvegen 3030
3528 HEDALEN

Linker