RESONANS, fagtidsskrift.

Det er mulig å bestille fagtidsskriftet vårt, Resonans.
(Tidligere år «Konstellatøren»)
Bestill ved å fylle ut skjema nederst på siden.

Nr.01.2019  kr.90 (inkl.porto)

Nr.01.2018  kr.60 (inkl.porto)

Nr.01.2017  kr.60 (inkl.porto)

Nr.01.2016  kr.60 (inkl.porto)

resonans-0116

Nr.1 2015 kr.60 (inkl.porto)

stk. Resonans 01.2019 a 90kr.

stk. Resonans 01.2018 a 60kr.

stk. Resonans 01.2017 a 60kr.

stk. Resonans 01.2016 a 60kr.

stk. Konstellatøren 01.2015 a 60kr.

Faktura blir sendt på email.