Norsk Traumeterapeutforening (NTF) er en landsomfattende fagorganisasjon for traumeterapeuter som tilfredsstiller NTFs krav til medlemskap.

Studenter under DGfS godkjent grunn- eller videreutdannelse i resonansprosesser IoPT kan søke om studentmedlemskap. Organisasjonen skal være politisk og religiøst uavhengig.

Fag og navn i utvikling
Terapiformen vår har endret seg fra familiekonstellasjoner til intensjonskonstellasjoner, for nå å hete Identitetsorientert psykotraumeteori og–terapi (IoPT). Dette er basert på Franz Rupperts forskning og erkjennelser gjennom 25 år.  Les mer her.

Fagfeltet favner flergenerasjonell psykotraumatologi knyttet opp mot utviklingspsykologi, traumeteori og tilknytningsteori.

Sammenhengene mellom fysisk og psykisk helse blir mer og mer tydelig.

Høsten 2016 endret vi navn på foreningen fra Norsk konstellatørforening(NKf) til Norsk Traumeterapeutforening (NTF), og tittel på terapeutene fra konstellatør/traumeterapeut til traumeterapeut IoPT.

Utdanning
3-årig utdanning innen IoPT foregår ved  Institutt for Traumearbeid (IT)

Godkjent utdanning gir retten til tittelen: TRAUMETERAPEUT IoPT

Fagbladet vårt «Resonans»  utkommer årlig.